UniversityProgramWebsiteProgram DescriptionDegreeInstruction LanguageName of Contact PersonContact Person - Email
Bar Ilan Universityטכנולוגיות מידעlink"מגמת טכנולוגיות מידע מאפשרת לסטודנטים היכרות עם שפות תכנות ממוקדות לתחום זה ושיטות חדישות לניתוח, עיבוד והצגת נתונים. מגמת טכנולוגיות מידע מפתחת דור חדש, עדכני ורלוונטי של data analysts המכירים לעומק את מדעי הנתונים. הסטודנטים במגמת טכנולוגיות מידע מפעילים כלי מדף בתחום למידת מכונה לשם ניתוח הנתונים. בנוסף, הסטודנטים במגמת טכנולוגיות מידע מארגנים ומסדרים את הנתונים לשימושם של אנשי תכנה המתמחים בעיבוד וניתוח עמוק של נתונים (מדעני data science).
בוגרי מגמת טכנולוגיות מידע יכולים להשתלב במגוון רחב של תפקידים בחברות וארגונים הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי או המוסדי. הביקוש לבוגרי לימודי טכנולוגיות מידע ואוריינות טכנולוגית הוא גבוה ונמצא במגמת עליה. בוגרי מגמת טכנולוגיות מידע של אוניברסיטת בר-אילן נהנים מתואר יוקרתי וממקצוע מבוקש ויכולים להשתלב בחברות וארגונים מובילים במשק הישראלי וכן בזירה הבינלאומית."
שניעבריתרויטל שניinformation-science.dept@biu.ac.il
Bar Ilan Universityתואר שני בלימודי משפט במגמת ליגל טקlinkמושגים כמו חדשנות, ביג דאטה, מאגרי מידע, אינטרנט ובינה מלאכותית נמצאים בכל תחומי החיים ומעוררים שאלות רבות של משפט, אתיקה, רגולציה ומדיניות. התוכנית מיועדת לכם בתעשיה ובשירות המדינה העוסקים בפיתוח טכנולוגיה, ניהול ועיבוד מאגרי מידע, מסחר ושירותים מקוונים וכל פעילות המשלבת יישומים טכנולוגיים, התוויית מדיניות או רגולציה בתחומים אלה. התוכנית מעניקה ידע וכלים משפטיים להתמודדות עם אתגרים כמו הגנת הפרטיות, קידום החדשנות, ניהול מאגרי מידע, אתיקה בפיתוח טכנולוגיה ושימוש בטכנולוגיה, קניין רוחני, קבלת החלטות באמצעים טכנולוגיים, רגולציה של טכנולוגיה ואכיפה ורגולציה באמצעים טכנולוגיים ועוד.שניעבריתגב' אסתי כוכב וגב' מורית כהןma.law@biu.ac.il
Bar Ilan Universityתואר ראשון חד חוגי במשפטים עם תואר שני במדעי המידעlink) תחום טכנולוגיות המידע תופס תאוצה ברחבי העולם בשנים האחרונות. מושגים כביג דאטה ומדעי הנתונים הפכו לשכיחים. התוכנית לתואר שני במסלול טכנולוגיות מידע מאפשרת לסטודנטים היכרות עם שפות תכנות חדשות, למידת מכונה, ויזואליזציה של נתונים ושיטות חדשות לניתוח, עיבוד והצגת נתונים. התוכנית מציעה לשלב לימודי תואר שני ללא תזה בלימודי מידע עם תואר ראשון במשפטים. הלימודים ימשכו 4 שנים ראשוןעבריתגב' טליה אברמוביץ וגב' אורטל שמשllb.law@biu.ac.il
Bar Ilan Universityסטטיסטיקה ומדעי הנתוניםlink"התוכנית משלבת בין רכישת יכולות בכלים סטטיסטיים יחד עם רכישת ידע מתאים במתמטיקה וידע בכלי תכנות מתקדמים ובשילוב יכולת חישובית.

מבנה התוכנית כולל רקע מתמטי חזק, קורסים בתאוריה סטטיסטית וקורסים מעשיים בניתוח נתונים, למידת מכונה ולמידה עמוקה. בוגרי התוכנית יוכלו לבחור להשתלב בתפקידי מדעני נתונים או סטטיסטיקאים בחברות בתעשייה או להמשיך לתארים מתקדמים במתמטיקה ובמדעי הנתונים."
ראשוןעבריתMalka BacharMalka.bachar@biu.ac.il
Bar Ilan Universityתואר שני במתמטיקה במגמת מדעי הנתוניםlink"התכנית לתואר שני במתמטיקה במגמת מדעי הנתונים, מבוססת על תואר שני עם תוכן מתמטי עשיר, בשילוב קורסים במדעי הנתונים ובמדעי המחשב הנותנים הבנה תאורטית ומעשית רחבה של הנושאים הנוגעים ללמידת מכונה ועיבוד מידע

התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי תואר ראשון במקצועות מתמטיים (מתמטיקה, מדעי המחשב, הנדסה, ביו-אינפורמטיקה או פיסיקה). "
שניעבריתYael Madaryael.madar@biu.ac.il
Bar Ilan Universityמדעי המוח במגמת "מדעי הנתונים"linkהמסלול פתוח לתלמידים שעומדים בקריטריונים לקבלת לתוכנית לתואר שני במדעי המוח, אשר עמדו במבחן פטור במתמטיקה. כמו כן, דרישת קדם לתוכנית היא יכולת תכנות טובה בפייתון.שניעבריתתמי רובנובtami.rubenov@biu.ac.il
Bar Ilan UniversityMSc in Brain and Data Science at the University of Padovalink"The Joint MSc in Brain and Data Science is a unique new international Master's degree in collaboration between the Gonda Multidisciplinary Brain Research Center and the University of Padova (Italy)
The program combines neuroscience and data science. The study topics include advanced courses in these fields at Bar-Ilan University and the University of Padova. At Bar-Ilan, the emphasis will be on brain research and data science, and at Padova, topics will focus on cognitive neuroscience.
Students enrolled in the Joint MSc in Brain and Data Science at either university may participate in the program. Students spend the first year at their home university completing mandatory courses. Then, students transfer to the partner university for the second year, working in research and attending elective courses.
The program is taught in English, graduates receive a degree certificate from both institutions."
שניעבריתTami Rubenovtami.rubenov@biu.ac.il
Bar Ilan Universityמדעי המחשב במגמת מדעי הנתונים ובינה מלאכותיתlinkהתוכנית המשולבת לתואר שני בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים היא תוכנית ייחודית בארץ שתספק הכשרה של בוגרי האוניברסיטה במדעי הנתונים הן בגישות מתמטיות והן בגישות של בינה מלאכותית, לשם מענה על צרכי המדינה, החברה והמשק, תוך התאמה נכונה של התוכנית להיבטים הייחודיים לתחום. הלומדים במסלול ילמדו בתוכנית רב תחומית המשלבת בינה מלאכותית ומדעי נתונים, עם אפשרות להתמחות במגוון תחומים כמו עיבוד שפה טבעית, מערכות מרובות סוכנים, רובוטיקה, אינטראקציית אדם-מחשב, מסדי נתונים, ועוד.שניעבריתרננות סרטל בלוך masters@cs.biu.ac.il
Bar Ilan Universityביולוגיה חישוביתlinkביולוגיה חישובית הוא תחום מדעי העוסק בקשר בין מערכות ביולוגיות לבין מדעי המחשב והמתמטיקה. בארץ ובעולם מתחזקת בשנים האחרונות ההכרה בחשיבות התחום, בעיקר בשל שיטות חדשות של ניסויים מרובי תפוקה לחקר הגנום האנושי והאתגרים החישוביים שהם מציבים. בתוכנית הלימודים בביולוגיה חישובית רוכש הסטודנט השכלה נרחבת הן בתחום הביולוגיה והן בתחום המחשבים, ובפרט בתחומי ההשקה בין השניים - ביואינפורמטיקה וביומתמטיקה. ייחוד התוכנית שלנו הינו הכשרת הסטודנטים להיות ביולוגים בעלי יכולת חישובית ואלגוריתמית, כך שיוכלו להשתלב ולהוביל במחקר ובתעשייה בתחום זה, עם זאת, מאחר והסטודנטים מקבלים הכשרה מקיפה בשני התחומים – ביולוגיה ומדעי המחשב, הם יוכלו להשתלב גם בכל אחד מהתחומים בנפרד.ראשוןעבריתד"ר אילנה לואינגרIlana.loinger@biu.ac.il
Bar Ilan Universityביולוגיה חישובית עם תיזהlinkמסלול לימודים לתואר שני עם תיזה בביולוגיה חישובית בפקולטה למדעי החיים. במהלך התואר נלמדים מגוון קורסים מתקדמים לפי בחירת הסטודנט ובהתאם לדרישות המחקר. ישנה דרישה לאשכול של קורסים חישוביים וניתן לקחת באישור גם קורסים ממדעי המחשב. עיקר ההכשרה מתמקדת בעבודת המחקר, שצריכה להיות בתחום הביולוגיה החישובית ונעשית בהנחייתו של אחד החוקרים בפקולטה. תחומי המחקר מגוונים – גנומיקה חישובית, מבנה חלבונים, כריית מידע רפואי, deep learning בנתונים ביולוגים ועוד. המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון בביולוגיה חישובית/ביואינפורמטיקה או לבוגרי מדעי החיים/מדעי המחשב (או מסלולים דומים) בתנאי השלמות קורסים.שניעבריתד"ר אילנה לואינגרIlana.loinger@biu.ac.il
Bar Ilan Universityהנדסת נתוניםlink"הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן מציעה תוכנית לימודים חדשנית ועדכנית בתחום הנדסת
הנתונים, המיועדת לסטודנטים המצטיינים בראיה כמותית ואנליטית. תוכנית הלימודים מדגישה
את תחום למידת המכונה ועיבוד האותות הסטטיסטי, על יסודותיו העיוניים והמעשיים, ומקנה
לבוגריה כלים מודרניים רבים לטיפול באותות ונתונים המייצגים מגוון תופעות פיסיקליות. בד בבד,
תעניק התוכנית לבוגריה הבנה מעמיקה של ""מחזור הנתונים"" )איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם,
הסקת מסקנות והשלכתן על הידע הנצבר(, ראיה מערכתית- הנדסית רחבה, ויכולות
מעשיות בנושאי הליבה של מדעי הנתונים. על הסטודנטים לבחור 2 מסלולים התמחות מתוך
הרשימה הבאה: 1 )רשתות מחשבים ותקשורת, 2 )עיבוד וניתוח אותות ולמידת מכונה, 3 )ראיה
ממוחשבת וגרפיקה ממוחשבת, 4 )אופטימיזציה ואלגוריתמים, 5 )אבטחת מידע ואמינות. כמו כן,
על הסטודנטים להתמחות במסלול יישומים בהנדסת נתונים עם מגוון קורסים בדיסציפלינות שונות."
ראשוןעבריתפרופ' שרון גנותEngineering.Faculty@biu.ac.il
Bar Ilan Universityהנדסת חשמל - עיבוד מידע ומדעי נתוניםlink"הפקולטה להנדסה מציעה תו כנית לימודים ומחקר חדשנית המבוססת על מרכזי הידע שפותחו בה
בשנים האחרונות בתחומי עיבוד האותות, למידת מכונה, תקשורת וביו-אינפורמטיקה. התוכנית
הייחודית משלבת את תחומי הידע לעיל ומעניקה לסטודנטים ידע מגוון ונרחב. כדי להתאים את
תכנית הלימודים לתארים מתקדמים לדרישות השוק נדרש שילוב של הכשרה מתחומי העיבוד
הסטטיסטי של נתונים, הסקה סטטיסטית, אלגוריתמים מסתגלים, אלגוריתמים מבוזרים על
רשתות חיישנים, יכולות לעיבוד של נתונים מסוגים שונים כגון וידאו, אודיו, תמונות וטקסטים ופיתוח
כלים סטטיסטיים יעילים לייצוג, אשכול, סיווג, ניתוח ועיבוד של מידע משולב. ההיקף העצום של
החישוב והמידע )data big )מציב אתגרים בתחומים של יעילות אנרגטית של תקשורת וחישוב כדי
לענות על דרישות של מהירות החישוב ועלותו. הדרישה למשאבי עיבוד עצומים דורשת גם פיתוח
טכניקות לאחסון, ניהול ואחזור מידע דרך רשתות תקשורת מהירות )חישוב בענן(.
הכשרת מדענים בתחום זה מתבצעת במסגרת התוכנית ע""י שילוב של מקצועות מתחומי הנדסת
החשמל בתחום טכנולוגיות המידע )עיבוד אותות דיבור, תמונות, וידיאו, טכניקות עיבוד
סטטיסטיות, תורת האינפורמציה, למידה סטטיסטית ולמידה עמוקה - על כל מגוון השיטות
המודרניות והמתקדמות בתחום(, המגובים במקצועות מתחומי הנדסת מחשבים )הנדסת רשתות
מחשבים אלגוריתמים מקוונים ומבוזרים, ניתוח טקסטים ומחרוזות( יחד עם כלים מתמטיים
מתקדמים )תורת הגרפים, הסקה סטטיסטית, תהליכים אקראיים ואופטימיזציה( ובשילוב תחומי
ידע מתחום הביו-אינפורמטיקה."
שניעברית ואנגליתפרופ' שרון גנותgradsec.engfaculty@biu.ac.il
Bar Ilan Universityתואר שני במנהל עסקים, מגמת מערכות מידע, אשכול אנליטיקה עסקית.linkתוכנית מוסמך במנהל עסקים (MBA) במגמת מערכות מידע נועדה להקנות לבוגריה את הידע, הכלים וההתנסות, העונים לדרישות השוק במאה ה21. אחד התחומים בהם מכשירה המגמה את הבוגרים הוא תחום אנליטיקה עסקית, המהווה אשכול בתוך מגמת מערכות מידע. במסגרת אשכול אנליטיקה עסקית ניתנים הקורסים: ניתוח רשתות חברתיות, ויזואליזציה של נתונים, כריית נתונים וגלוי ידע, יישומי R בכריית נתונים, כריית ועיבוד טקסט, טכנולוגיות לניהול נתוני עתק ופרקטיקום מעשי. הלימוד משולב בשימוש בכלי תוכנה ייעודיים, ומכשיר את הבוגרים לשמש כ- Data scientists בארגון, עם אוריינטציה למגוון תחומי האנליטיקה העסקית.שניעבריתקרן כהןBschool.student@biu.ac.il
Tel Aviv Universityתואר ראשון במדעי הנתוניםlink"The Data Science Track in Computer Science is a specialization within the undergraduate B.Sc. Computer Science degree program.
In this specialization, students take several courses in machine learning and optimization and are also able to take electives in these topics.
These courses replace hardware-oriented courses in the standard Computer Science B.Sc. program. "
ראשוןעבריתשימרית פרקשchshimr168@tauex.tau.ac.il
Ben Gurion University of the NegevData Science Track in Computer Sciencelink"The Data Science Track in Computer Science is a specialization within the undergraduate B.Sc. Computer Science degree program.
In this specialization, students take several courses in machine learning and optimization and are also able to take electives in these topics.
These courses replace hardware-oriented courses in the standard Computer Science B.Sc. program. "
ראשוןעבריתProf. Sivan Sabatosivan.sabato@gmail.com
Ben Gurion University of the NegevB.Sc. ​GeoInformaticslink "The geoinformatics track offers studies focusing on theoretical and practical issues of spatial data sciences,
geographic information systems and spatial programming. These include space-time dynamics and geostatistics;
GIS modeling; machine and deep learning in the spatial domain; physically based modeling of the environment, and more"
ראשוןעבריתProf. Tal Svoraytsvoray@bgu.ac.il
Ben Gurion University of the NegevIndustrial Engineering and Management -Specialization in Data SciencelinkSpecialization in data science deals with managing, analyzing, and presenting data to gain knowledge and insights about the organization, its environment, its administrative and operational processes, and factors influencing its performance. The specialization studies combine various methods and technologies from fields of specialization and relevant content worlds, such as big data, statistical analysis, business intelligence, data mining, knowledge management, and visual display of data (Visualization). The purpose of the specialization is to respond to the growing demand for advanced degree graduates specializing in these fields and to train outstanding researchers and professionals who have the ability to harness methods and technologies from these fields in an optimal way.ראשוןעבריתProf. Israel Parmetiparmet@bgu.ac.il
Ben Gurion University of the NegevB.Sc. in Data Engineering linkB.Sc. in Data Engineering at the Department of Software and Information Systems Engineering (SISE) of Ben-Gurion University is a unique and innovative degree. Ben-Gurion University of the Negev is one of the few institutions in Israel that award this degree, while the SISE Department currently has the highest number of faculty members in Israel who are internationally recognized experts in data science, data engineering, and related fields. The degree prepares data engineers for handling all data processing stages, including collection, storage, retrieval, preparation, analysis, interpretation, and reasoning. ראשוןעבריתProf. Mark Lastmlast@bgu.ac.il
Ben Gurion University of the NegevStatistics and Data Analysis - Can be combined with various departmentslinkThe Statistics and Data Analysis program combines the fields of statistics and data analysis to provide students with the most suitable tools for modern data analysis. The study program is part of an inter-departmental program which operates in partnership with other faculties and schools within the university. This allows students to integrate their studies in the program with their studies in other faculties and schools and also allows for integration of teaching in the program with researchers in the field of statistics and/or data analysis who are located in different departments within the university. The curriculum includes the mathematical and statistical foundations to data analysis, programming, machine learning and deep learning, Bayesian statistics, and additional advanced topics and elective courses.ראשוןעבריתProf. Yoav Kesslerkesslery@gmail.com
Ben Gurion University of the NegevM.Sc. Geoinformaticslink"The geoinformatics track offers studies focusing on theoretical and practical issues of spatial data sciences,
geographic information systems and spatial programming. These include space-time dynamics and geostatistics;
GIS modeling; machine and deep learning in the spatial domain; physically based modeling of the environment, and more"
שניעבריתProf. Tal Svoray tsvoray@bgu.ac.il
Ben Gurion University of the NegevIndustrial Engineering and Manage​​​​ment - Statistics and Quantitative Methods | Intelligent Systems | Data Science and Business Analytics (DSBA)linkSpecialization in data science deals with managing, analyzing, and presenting data to gain knowledge and insights about the organization, its environment, its administrative and operational processes, and factors influencing its performance. The specialization studies combine various methods and technologies from fields of specialization and relevant content worlds, such as big data, statistical analysis, business intelligence, data mining, knowledge management, and visual display of data (Visualization). The purpose of the specialization is to respond to the growing demand for advanced degree graduates specializing in these fields and to train outstanding researchers and professionals who have the ability to harness methods and technologies from these fields in an optimal way.שניעבריתProf. Israel Parmetiparmet@bgu.ac.il
Ben Gurion University of the NegevMachine Learning and Big-Data Analytics – M.Sc. Program in Information Systems EngineeringlinkThe studies towards MSc Degree in Information Systems Engineering in the Machine Learning and Big-Data Analytics Program are aimed at training researchers and professionals with strong analytical and practical skills in the areas of Data Mining, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analytics, Big Data, and Business Intelligence.שניעבריתProf. Mark Lastmlast@bgu.ac.il